# prince_of_persia

نماد های ضد اسلامی در بازی prince of persia

نسبت دادن القابی چون تروریست و خشن به شیعیان (گر چه افراد این فرقه در زمان روایت داستان از لحاظ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید