نماد های شیطان پرستی و ضد اسلامی در بازی assassins creed

در این بازی شما در نقش یکی از قاتلین فرقه اسماعیلیه که قصد دارد با ترور برخی افراد سرشناس مسیحی و مسلمان از ادامه جنگ های صلیبی جلوگیری نماید، بازی می کنید. استفاده از نام حضرت علی (ع) در لوگوی پرچم این فرقه، تأکیدی بر شیعه بودن این گروه قاتل و خشن دارد.

 

لوگوی اساسینز کرید، بر اساس نماد درجه پرفکت مستر، یکی از درجات ماسونی ساخته شده و بر نماد هرم و چشم جهان بین موجود بر روی یک دلاری نیز، انطباق دارد. این نکته در هیچ سایت دیگری، افشا نشده است!


عقاب نماد خدای خورشید مصریان، یعنی هوروس می باشد. خدای خورشید از نماد های شیطان است و چشم جهان بین موجود بر روی یک دلاری نیز، اشاره به تک چشم هوروس دارد!
لباس و حرکات شخصیت های اصلی بازی اساسینز کرید نیز، شبیه عقاب، طراحی شده اند!

منبع : http://feramasonery.blogfa.com

/ 1 نظر / 171 بازدید
m317khan

فرقه باطنیه یک فرقه شیعیه و اعتقاد به امام علی و پیامبر و امام ها تا امام ششم دارند ،و همانطور که ما از نام آنان استفاده می کنیم ،افراد فرقه یاد شده نیز استفاده می کردند پس استفاده از این اسامی برروی لباس ها و شهرها بخصوص شهر های خاورمیانه ،هیچ اشکال خاصی ندارد